NAPÍŠ HOCIČO A STLAČ "ENTER"

Tag: stats

Štatistiky sú údaje alebo grafy získané rôznymi výskumami spotrebiteľského správania v angličtine zastrešované pojmom STATS . Vlastné štatistiky z kampaní na sociálnych médiách získame v možnostiach správy jednotlivých kont a štatistiky o návštevnosti vlastného webu z Google Analytics či ďalších online nástrojov. Stats nám prinášajú prehľady a "návody" napríklad z oblasti marketingu a každá úspešná agentúra sa o ne zaujíma, pozoruje a vyhodnocuje na ich základe ďalší postup svojej činnosti. Stats teda nie len sprehľadňujú data bežného fungovania, ale pomáhajú aj pri rozhodnutiach a odpovediach na otázky, ktoré vás zaujímajú.

#Digital

#B2B

#PR

#Events

#Future

#Stats

NEWSLETTER

Zadaním svojej emailovej adresy súhlasím s jej spracovaním na marketingové účely, ktorými sú: kontaktovanie newsletterom alebo osobným emailom za účelom informovania o novinkách.