ADMA: Spoznajte nových členov Správnej rady na obdobie 2023 – 2025

Na Valnom zhromaždení ADMA, ktoré sa konalo v decembri, si zástupcovia členských agentúr zvolili nových členov Správnej rady ADMA na funkčné obdobie 1.1.2023 – 31.12.2025. Spoznajte ich na blogu ADMA.