AI novinky: CapCut a Canva predstavili nové pluginy pre ChatGPT

Dozviete sa tiež, že jazykové modely Falcon 180B a AJAX od Apple chystajú niečo veľké, že Amazon One prináša bezkontaktnú identifikáciu dlaňou a Google zavádza etické pravidlá v politických reklamách vytváraných s AI. To všetko v ďalších novinkách z AI sveta od PS:Digital.