AI novinky: Ktoré GPTs v patria medzi najlepšie?

Viete, ako OpenAI zvyšuje používateľskú spokojnosť s novými možnosťami hodnotenia a spätnej väzby? Dozviete sa tiež, že Stability AI prináša ich najlepší model Stable Diffusion 3 na generovanie obrázkov, že Google Gemini zažíva kontroverzie ohľadom historických nepresností v ich AI obrázkoch, že Microsoft pridáva do aplikácie Fotky v systéme Windows novú funkciu na úpravu obrázkov- Magic Eraser a nová verzia Grok 1.5 od Elona Muska sľubuje ďalšie užitočné funkcie, ktoré sú inšpirované "Tučniakmi z Madagaskaru". To všetko a viac v ďalších novinkách z AI sveta od PS:Digital.

Vizuál: LinkedIn PS:Digital + DALLE-3