Analýza trhu: Čo momentálne najviac znepokojuje jednotlivé generácie?

No, všetci sa v istej miere obávame o zdravie svoje a svojich blízkych, to nie je novinka. Aj keď sa obavy menia podobne, ako sa mení situácia, „svoje“ znepokojenia prežíva každá veková skupina inak. Ktoré sú dnes najhoršie? Napríklad Generáciu Z momentálne znepokojuje cestovanie, zmeny klímy a globálna ekonomika. Generácie Y a X okrem iného znepokojujú aj financie a príjem a Baby Boomerov zase pokračujúce šírenie vírusu. Strach a jeho miernejšie formy − znepokojenie či neistota sú momentálne silné, ľudia sú nimi kontaminovaní, a preto treba s nimi narábať obozretne. Komplexný pohľad na obavy jednotlivých generácií od Romany Šipoldovej, media and data analyst v agentúre Wavemaker, ktorý vychádza z analýzy dát GroupM Live Panelu z augusta 2020 a decembra 2020, vám v tom pomôže.

Graf: mailchi.mp; @wavemaker