Blažka Ambróz Sedrovičová je opäť Managing Director v PS:Digital

Po návrate z MD nastupuje v januári 2020 Blažka Ambróz Sedrovičová opäť na pozíciu Managing Director va agentúre PS:Digital. Róbert Szabó, ktorý ju do tohto času zastupoval, prechádza na pozíciu Chief Innovation Officer.