Branding Fails: 25 zlyhaní značiek počas posledných 25 rokov

Správne je, ak sa človek neučí na vlastných chybách. Hoci poučného materiálu je okolo nás pomerne dosť, málokto sa odváži poukázať na konkrétne zlyhania. Ale teraz máme možnosť stretnúť najväčšie chyby značiek v prehľade, na ktorý komunitu marketérov upozornil portál DM. Tu je aj motivačná ochutnávka. Káva Folgers to na Vianoce 2009 prehnala s emočnou chémiou medzi súrodencami, čo ľudia vnímali ako incest; Calvin Klein v roku 1995 ponúkal rifle a spodnú bielizeň, ale nebolo jasné, či nejde o detské porno a do tretice fail Heinekenu z roku 2018, kedy svetlé pivo putuje popri černochoch k beloške, ktorá rieši kalorický obsah vína a tento obraz končí rasistickým klincom: „Sometimes, lighter is better“. Ale poučné sú aj ďalšie faily, naozaj.

Ilustrácia: @digitalmarketer