Budovanie značky: Platí legendárne pravidlo 60/40 od Lesa Bineta na Slovensku?

V rámci marcového marketingové livestramu Digital RULEZZ 2021 − Best of The Best konečne na Slovensku vystúpil aj dlho očakávaný keynote Les Binet z UK. Vo svojej prednáške hovoril aj o tom, že pomer investícií do budovania značky a podpory predaja by mal byť optimálne 60:40. Podľa Panelu marketingových profesionálov však slovenskí marketéri naplánovali na rok 2021 vyššiu ako optimálnu podporu predaja, a to v pomere 45:55. Ako je to teda u nás? Viac už v blogu Go4insight.

Obrázok: facebook.com; @go4insight