Burger King po 20 rokoch úplne redizajnuje svoju značku. Dôvodom je digitál

Účel svätí prostriedky. Ale ako je to v prípade značky Burger King? Keďže pandémia odhalila v komunikácii nekonečné možnosti digitálu, kľúčom k úspechu v tomto priestore je jednoduchosť a minimalizmus. Aby bol podnet smerom ku spotrebiteľovi čo najrýchlejšie zachytiteľný a rozpoznateľný. A tak aj značka Burger King začala zjednodušovať. Pozrite si tento čerstvý príklad vizuálneho redizajnu, ktorý isto bude patriť medzi TOP marketingové počiny roku. Možno vás príklad inšpiruje a začnete aj vy zjednodušovať všetko, čo sa len dá. A začať logom je dobrá výzva, z ktorej sa môže stať dlhodobý záväzok na tvorbu novej konzistentnej identity vašej značky.

Foto: Burger King; koláž MARKETER!S