Český štát v roku 2020 investoval do marketingovej komunikácie vyše 60 mln €

Hodnota verejných zákaziek v marketingovej komunikácii v Česku v minulom roku dosiahla 1.564 mld Kč, čo predstavuje vyše 60 mln EUR. Je to medziročne o štvrtinu menej a vyplýva to z každoročného prieskumu Asociace komunikačních agentur a Asociace public relations v Česku. Objem celého reklamného trhu v Česku predstavuje 120 mld Kč, takže objem verejných zákaziek je len 1,25% z tohto objemu. Pritom v ostatných európskych krajinách tento podiel dosahuje 15 až 20%. Spracovanú správu tohto prieskumu aj s ďalšími číslami priniesol portál Marketing Journal.

Graf: Marketing Journal, AKA, APRA