Content Marketing: Kompletný zoznam „Blog Post Ideas"

Ak pracujete strategicky s obsahom, alebo tvoríte edičný plán, príspevky, blogy či posty, potom neprehliadnite túto tabuľku z portálu MIG. Navyše jednotlivé typy obsahu sú rozdelené podľa „akčných slovies“, teda podľa toho, či chcete, aby váš príspevok bol užitočný, ľudský, nápomocný, propagačný či kontroverzný. Rýchly, inšpiratívny, užitočný prehľad.

Ilustráci: pixabay.com; mohamed Hassan