Contextual Marketing: Ktoré metódy fungujú najlepšie?

Aj keď nejde o novinku, ani o nový blog, predsa len si občas nezaškodí pripomenúť aj staršie komunikačné disciplíny. Základná charakteristika kontexotvého marketingu hovorí − ide o online formu marketingu, ktorý rieši zobrazovanie reklamy na základe nedávno vyhľadávaných výrazov a použitých preferencií. Kontext, v ktorom sa zobrazuje značka, je rovnako dôležitý pri brandingu, ako aj pri samotnom predaji. Takže, ak riešite branding, blog, ktorý „vykopala“ Meera Kothand, je celkom dobrým otváračom dverí do kontextu.