Copywriting: Pomlčka verzus spojovník: rozdiely a správne použitie

Pomlčka a spojovník sa v písaných textoch často zamieňajú. Problém (okrem znalosti gramatiky) je aj v tom, že na klávesnici nájdeme len ten kratší znak, spojovník, ale pomlčku vieme napísať len cez klávesovú skratku (Alt + 0150). Prípadne ju môžeme odniekiaľ skopírovať, alebo nastaviť si editovacie programy tak, aby automaticky po medzere zamieňali spojovník za pomlčku, čo nerobia všetky. Okrem technickej, je tu ale aj gramatická stránka veci, ktorú v blogu jasne zhrnula agentúra High5 studio.

Obrázok: high5.sk.