Dáta v marketingu: Ako sa stať marketingovým detektívom?

Profesionáli, ktorí stoja za analýzou dát a ich prepojením so spotrebiteľským cítením a myslením, sú obyčajne „neviditeľní“ - na rozdiel od filmových detektívov. Viditeľné sú väčšinou až tie výsledky, za ktorými stoja stratégovia, kreatívci, grafici, či social media špecialisti... Aké vlastnosti teda musí mať taký marketingový detektív, aby celý projekt neskončil fiaskom? Predovšetkým musí mať marketingovú intuíciu, ktorej bude dôverovať. Následne musí zostať nestranný a pravdivý, čo je dnes takisto veľká vzácnosť. A ani ti to nekončí. Pozrite si v blogu B2C, čo všetko má vedieť a musí zohľadňovať dnešný analytik, aby mohol byť marketingovým detektívom.