DigiMix: QEX a SOCIALISTS o drinkoch, ContentFruiter so stavebným magazínom

Urobte si aktuálny prehľad o aktivitách našich digitálnych agentúr zdokumentovaných zo sociálnych sietí:

QEX prišiel so špeciálnym degustačným podnosom pre Martell,

SOCIALISTS pre klienta CZECHOSLOVAKIA VODKA pripravil súťaž a inšpiratívny miešaný drink, v ktorom sa zmiešali vlastnosti oboch krajín

CS-vodka

 

 

 

 

 

 

 

 

a ContentFruiter vytvoril Stavebný magazín odzakladov.sk pre STAVMAT STAVEBNINY.