DigiMix: QEX v Prahe, PS:Digital v prestrojení a SamsiDigital v Tatrách

Pozrite si prehľad aktivít našich digitálnych agentúr v poslednyých dňoch:

QEX v Letňanskom obchodnom centre inštaloval HW aj SW. Hezky...

PS:Digital navštívilo klienta očnú kliniku VESELY v zdravotníckom odeve

a SamsiDigital bola na teambildingu v Tatrách a Kamil sa tam rozhodol skoncovať s...