DIGITÁLNA AGENTÚRA ROKA 2022: Najznámejšie sú TRIAD, PS:Digital a VISIBILITY

A to podľa parciálneho rebríčka DAR 2022 AWARENESS. Prvú trojicu v poradí nasleduje na 4. priečke rebríčka TOP AWERENESS agentúra ZARAGUZA, na piatom mieste skončíla agentúra THIS IS LOCCO. Výsledky prieskumu zohľadňujú spontánnu a podporenú znalosť, prieskum na paneli expertov realizujú TheMarketers.biz spoločne s výskumnou agentúrou Go4Insight. Váha parametra AWARENESS v rebríčku DAR je 15%.

Prieskum v rámci panelu marketingových profesionálov ukázal, ktoré sú najznámejšie digitálne agentúry na Slovensku. Najlepší si prilepšia v celkovom súboji o víťazstvo v rebríčku DIGITÁLNA AGENTÚRA ROKA 2022. V rebríčku DIGITAL EXCELLENCE AWARDS, určenom pre agentúry mimo ADMA, patria k najznámejším tradičné značky: Wiktor Leo Burnett, JANDL a Istropolitana Ogilvy.

Výsledky DAR i DEA budú zverejnené na Beforeparty online konferencie ALL ABOUT TikTok 23. novembra tohto roku v klube Manifest Bohéma.

Pozrite si všetkých 35 nominovaných agentúr v tomto roku do rebríčkov DAR/DEA.

Cieľom a poslaním rebríčka DAR je každoročne zostaviť poradie najlepších agentúr v oblasti digitálneho marketingu na Slovensku, a to na základe 5 hodnotiacich kritérií. Tri kritériá PERFORMANCE, IDEA a EXECUTION – ako ich poznáme zo súťaže DIGITAL PIE - tvoria systém priebežného zberania bodov vo vybraných súťažiach digitálneho marketingu doma i v zahraničí. Kritérium ECONOMY bude sledovať ekonomickú výkonnosť agentúr na báze obratu a EBITDA. Ďalším hodnotiacim kritériom bude AWARENESS - znalosť digitálnych agentúr na trhu. Organizátorom rebríčka je spoločnosť MARKETERS a odborným garantom je Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA).