Digitálny marketing a koronavírus 2020: Blažka Ambróz Sedrovičová z PS:Digital

Ako bude vyzerať digitálny marketing na Slovensku 2020 vo svetle súčasnej pandémie? Prípadne, ako by mal vyzerať? Pozrite sa naňho cez krátke aktuálne predikcie a odporúčania členských agentúr Asociácie digitálnych marketingových agentúr (ADMA).

Dnes Blažena Ambróz Sedrovičová, Managing Director, PS:Digital

Pri pohľade na predikcie publikované len pár týždňov späť si uvedomujeme ako veľa sa toho zmenilo.

Myslím si ale, že naďalej bude kľúčové inovovať, avšak možno inak ako sme si mysleli. Bude potrebné hľadať modely a riešenia, ktoré budú pre klientov a aj ich zákazníkov v súčasnej situácii relevantné.

Múdre značky už dnes chápu, že aj v tomto čase je potrebné so svojimi zákazníkmi komunikovať a ponúkať im pridanú hodnotu v podobe kvalitného a nápomocného obsahu. A preto tu stále vidím priestor pre implementáciu chatbot riešení, ktoré dokážu pomôcť s customer servisom či ponúknuť zákazníkovi personalizovaný obsah, podľa jeho požiadaviek a preferencií.

Viac ako inokedy vstúpi do popredia premyslená komunikačná a mediálna stratégia v kombinácii so zaujímavou, no aj funkčnou kreatívou. Uspeje ten, kto navrhne kampaň, ktorá nielen zaujme, ale bude mať efekt aj na reálne predajné výsledky.

Je pravdepodobné, že sa umocní aj fenomén sociálne angažovaných firiem, ktoré pochopia, že je potrebné pomáhať komunitám a spoločnosti a to sa odzrkadlí aj v ich marketingových aktivitách a následnej lepšej východiskovej pozícii v čase po kríze.