E-mail marketing: Čo robiť a nerobiť, aby ste to robili dobre

V súčasnosti sa najúspešnejší e-mailový marketing zameriava na ľudí, ktorí potrebujú vedieť, že nie sú vnímaní len ako dojné kravy. Preto by mali vaše e-maily mali byť osobné, užitočné, jednoduché a navyše aj zaujímavé. Ako to dosiahnete? Tak, že sa zameriate na motiváciu príjemcu, A/B testovanie, call to action prvky, segmentáciu prípadne personifikáciu a vyhnete sa nude, opakovaniu či dokonca aj kupovaniu databáz. Zásadné Do’s a Dont’s pre e-mail marketing nájdete hlbšie rozobrané na portáli B2C.

Obrázok: www.business2community.com