EFFIE 2019: Súťaž o najefektívnejšiu slovenskú reklamu zverejnila termíny

Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) zverejnil prvé termíny pre národnú súťaž EFFIE Awards Slovakia 2019. Agentúry môžu svoje práce prihlasovať do 9. októbra 2019 v prípade skorej uzávierky, druhej uzávierky do 16. októbra 2019 alebo až do 23. októbra 2019, na kedy je stanovený finálny deadline. Vyhlásenie výsledkov bude 22. novembra 2019.