Empatický marketing: Vcíťte sa do zákazníkov a využite túto silu

Empatický prístup k zákazníkom, pochopenie ich motivácie nákupu a vytvorenie hlbších emocionálnych väzieb zákazníkov na značku, to znie dobre. Budovanie dôvery je predovšetkým o empatii a emóciách. Bez emócie nie je žiadne rozhodnutie, ani bez empatie žiadny zmysluplný vzťah, teda ak nie ste naprogramovaný robot. Preto by vaše marketingové aktivity nemali byť náhodné a mali by ste dodržiavať základné rady z blogu Kremsa Digital, ktoré vám pomôžu zaradiť empatiu do vašej marketingovej výbavy.

Obrázok: kremsa.sk