Férový tender: Nie je to iba o skicovnom, aj keď ani to nie je samozrejmosťou

Naozaj treba tender? Treba doň pozvať všetkých? Je zadanie zrozumiteľné? To sú len prvé tri body iniciatívy Klubu reklamných agentúr, ktorej cieľom je rozprúdiť verejnú debatu a urobiť tendre čo najviac férové. O tom, ako to funguje v praxi, vo veľkom rozhovore Stratégií hovoria zástupcovia brandžových asociácií: Peter Kontra za KRAS, Braňo Polák za Asociáciu mediálnych agentúr, Soňa Lexmanová za PR a Rasťo Bahurinský za ADMA.

Foto: Stratégie