FMK UCM v Trnave: Značka vysokej školy s atribútom − neuromarketing

Stanovením ideálnych proporcií dokázali počítačové programy znížiť rôznorodosť produktov automobilového či leteckého priemyslu. Mohla by sa tak ich zásluhou vytratiť aj kreativita z marketingu? Na FMK UCM v Trnave si to nemyslíme. Veríme, že schopnosť efektívneho odovzdania posolstva je v dobe rýchleho životného tempa jedinečná.

Neuromarketing otvára nové možnosti kreativity v marketingovej komunikácii. Marketingoví manažéri dnes pracujú s veľkými dátami a ich analýzou stanovujú nové možnosti ich ďalšieho využitia. Tento postup je však často založený na ich pocite alebo pocite toho, kto výskum zadáva. My na FMK UCM v Trnave veríme, že už teraz vychovávame novú generáciu absolventov a vedieme ju k tomu, aby chápala prirodzenosť ľudskej mysle, ktorej postupy sú zakódované v miliónmi rokov trénovaných reflexoch a inštinktoch.

Vyššia výkonnosť s nižším rozpočtom

Moderné vzdelávanie budúcich marketérov nie je len o schopnosti estetického cítenia alebo využitia nástroja Business Manager. Na FMK UCM učíme študentov pochopiť všetky aspekty komunikácie, pretože si myslíme, že Paretov princíp platí aj v našom odvetví.

Môžeme investovať množstvo prostriedkov, aby sme vytvorili efektívnu marketingovú komunikáciu. Rovnako však môžeme využiť všetky poznatky a informácie o vplyve hudby, kontrastu, či iných aspektov, pomocou ktorých dokážeme zvýšiť emočnú odozvu a zapamätateľnosť rovnako, ako dvojnásobným navýšením rozpočtu. Áno, dobrá reklama sa dá robiť aj bez neuromarketingu, ale zvyšovanie efektivity, účinnosti a znižovanie nákladov neobchádza ani naše odvetvie.

Princípy behaviorálnej ekonómie

Presnosť a šetrnosť je témou dňa nielen pri automobiloch. Nie je tomu tak dávno, keď bolo v obľube, či už na univerzitách alebo v praxi, zaoberať sa behaviorálnou ekonómiou. Táto téma je živá aj dnes, pretože viac ako 100 rokov sa základy ekonómie učili tak, že človek sa vždy snaží racionálne maximalizovať svoj úžitok. Avšak poznanie, že človek sa nespráva iba racionálne, dokáže zaujať aj dnes.

Behaviorálna ekonómia sa vychádzajúc z poznania, že človek je iracionálny, venuje tomu, čo ho motivuje rozhodnúť sa, zbystriť svoju pozornosť či nakúpiť. Aj keď neuromarketing vychádza z rovnakých princípov iracionality ľudského konania, nefilozofuje, prečo človek koná tak či onak, ale rovno ukáže, kedy a ako koná.

Čaro neuromarketingu by sa dalo prirovnať k pokroku u automechanika, ktorý kedysi hľadal príčinu a celý unavený zisťoval, čo sa mohlo stať. Dnes mu stačí, ak zapojí auto na diagnostiku a dokáže presne určiť, kde je chyba a aká je vážna. Neuromarketing považujeme za bežnú súčasť vývoja marketingového plánovania a manažmentu, a preto sa našim študentom okrem jedinečných schopností a kreatívneho myslenia snažíme vniesť trochu empatie k fungovaniu nášho rozhodovania. Znalosť týchto procesov môže pomôcť nielen predať produkt, ale aj povedať, prečo je dôležité šetriť životné prostredie či zachovať mier.

Neuromarketing v prospech študentov a praxe

Dnes dokážeme určiť aj to, ktorý variant loga, obalu, produktu alebo obrázku dokáže zaujať najviac a akým spôsobom môžeme o tom efektívne informovať na internete, v televízii, v rádiu či na sociálnych médiách. Pre nás na FMK UCM v Trnave je však netradičné rozprávať prevratne o niečom, bez čoho si bežnú prax už nevieme ani predstaviť. Preto je našou úlohou vzdelávať stále lepších nositeľov značky FMK UCM, prezentujúcich našu snahu zjednodušiť prax prostredníctvom výskumu a vzdelávania.

Viac o neuromarketingu a jeho možnostiach sa dozviete, ak 23. novembra 2021 navštívite stánok FMK UCM na najväčšej marketingovej konferencii Marketing RULEZZ 2021: Ready for new marketing.

Tamáš Darázs, Peter Krajčovič, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

Foto: FMK UCM, Trnava, Slovensko