Glosa: Musí mať efektívna reklama insight?

Musíte mať či nemať insight, keď chcete vytvoriť efektívnu reklamu? Mrknite na krátku glosu na túto tému od Riša Marečka, Head of Brand Strategy v Dedoles. No čo, neberieme to všetko príliš vážne?:)

Ilustrácia: pixabay.com