Google Analytics 4: Čo prináša a prečo ho používať už dnes

Nejde tu o predstavenie žiadnej novinky, ale skôr o to, ako sa dá na základe získaných skúseností efektívne používať na webovú analytiku. A čo všetko viete z updatovanej verzie vyťažiť a aj to, ako, sa dozviete z obrázkami a radami nabitého blogu Michala Majerníka z agentúry Volis International. Možno zhodnotíte nový user-centric prístup k reportovaniu, ktorý je nositeľom zmeny Google Analytics 4 a možno vás potešia vylepšenia ako presnejšie meranie, lepšie reportovanie, väčšia ochrana dát, predikcia výkonnosti či len ďalšie možnosti pri reportovaní a publikách.

Obrázok: pixabay.com; Mudassar Iqbal