Google Search alebo Facebook Ads? Čo preferujú slovenskí marketéri?

V takmer všetkých slovenských spoločnostiach, v ktorých pracujú marketéri združení v Paneli marketingových profesionálov, sú využívané dva globálne reklamné systémy – Google Search a Facebook Ads, a to zhodne v 96% slovenských spoločností. Viete, ktoré sú tie ďalšie najrozšírenejšie? Viac o využívaní reklamných systémov na Slovensku sa dozviete z blogu agentúry Go4insight.

Chcete, aby aj vaše názory boli zahrnuté do marketingových prieskumov a chcete dostávať správy s jeho výsledkami medzi prvými? Zaregistrujte sa do Panelu marketingových profesionálov.

Panel marketingových profesionálov (skrátene Panel marketérov) je spoločným projektom platformy TheMarketers.biz (MARKETERS s.r.o.) a výskumnej agentúry Go4insight. Je určený pre profesionálov a špecialistov z oblasti marketingu. Panel marketérov slúži ako platforma na kontinuálne exkluzívne prieskumy názorov a postojov medzi slovenskými marketérmi a zadávateľmi reklamy na rôzne témy.

Graf: Go4insight, Panel marketingových profesionálov