Grayling: Komunikačné trendy v roku 2023

Viete, ako v roku 2023 môžete získať komunikačnú výhodu oproti konkurencii? Globálny tím pripravil analýzu pod názvom „Gaining Advantage in 2023: How to Reach and Influence Audiences“, kde identifikuje päť kľúčových oblastí, na ktoré by sa spoločnosti a PR agentúry mali zamerať, aby v roku 2023 získali komunikačnú výhodu. Ide napríklad o rastúci význam umelej inteligencie v oblasti PR a komunikácie či postpandemickú potrebu pre kvalitnú internú komunikáciu. Pozrite si viac v správe agentúry.

v