Inkluzívny marketing: Čo to je a ako sa vyhnúť diskriminácii (starších) ľudí?

Podobne ako pri rodových stereotypoch, existujú hlboko zažité postoje v spoločnosti aj voči ľuďom v istých vekových skupinách. Vek je síce číslo, ale napríklad pojem „mladý“ môže mať aj negatívny význam v zmysle neskúsený / hlúpy, a prívlastok „starý“ ich má tiež niekoľko, aj v zmysle skostnatený / senilný / spomalený / chorý. Ako pracovať s pojmami označujúcimi vekovú kategóriu v marketingu a komunikácii sa dozviete z blogu Ecommerce Bridge, ktorý vám pomôže rešpektovať ľudí v rôznych vekových kategóriách a budovať svet bez hlúpych steretypov.

Vizuál: pixabay.com; @GerdAltmann