Je content marketing relevantný pre akýkoľvek segment?

Má vôbec content marketing význam pre segmenty, kde človek už má nejaké informácie? Čo tak FMCG – toaletný papier alebo pivo? Podobnú otázku dostal na konferenecii Digtal RULEZZ Patrik Vavrovič z agentúry ContentFruiter a tá ho hneď motivovala k napísaniu nasledovného článku. A odpoveď? Content marketing je vhodný pre akýkoľvek segment, v ktorom existuje produkt a jeho potenciálny zákazník. 10 minút čítania, ale to aj vrátane vyše desiatich konkrétnych príkladov projektov z praxe.