Just do it: Nike v novej reklame opäť posúva hranice možného

Dá sa vôbec do dynamickej reklamy športovej značky zapojiť športovkyňa bez nôh a bez rúk? Značka Nike posunula hranice možného a presvedčila nás, že sa to dá. Kreatívne, zaujímavo a dôstojne. Preto nie je náhoda, že portál Marketing Journal vybral túto reklamu so šermiarkou Beatrice Vio ako reklamu týždňa.