Komunikáciu počas pandémie zmenilo viac ako 90% spoločností na Slovensku

A nie nie všetky firmy šetrili. Vyplýva to z prvej časti prieskumu v rámci Panelu marketingových profesionálov na prelome apríla a mája 2020. Slovenskí marketéri v ňom popisujú zmeny, ktoré urobili ich spoločnosti, keď nastúpila koronakríza a zaujímavé sú aj ďalšie výsledky prieskumu.

Panel marketingových profesionálov je spoločným projektom TheMarketers.biz a agentúry Go4insight a bol realizovaný na vzorke 112 respondentov – marketérov na Slovensku.

Foto: Blog Go4insight