Kreativita: Mastercard bojuje za záchranu biotopov dátumom expirácie karty

Najskôr smutné intro: Šieste masové vymieranie zapríčinené človekom je vážne, ohrozuje už milión živočíchov a každý deň vyhynie až 150 druhov. Preto Mastercard spolupracuje so spoločnosťou Conservation International na vytvorení a financovaní programu The Wildlife Impact Card. Oznamuje to kampaňou, kde dátum expirácie karty je predpokladaným rokom zániku živočícha. Kampaň je o udržateľnej budúcnosti a povzbudzuje držiteľov kariet, aby podporili ochranu biotopov.

Foto: www.thedrum.com; Mastercard | McCann, USA