Kreativita: Reklama „A Good Watch – Casio“ je dobrá reklama

Ako vyjadriť implicitnú emóciu v súvislosti so značkou a pritom o nej hovoriť len okrajovo? Nostalgia a prekvapivý záver – to je kľúč k tomu, že vám tento spot utkvie v pamäti ešte dlho po jeho zhliadnutí. Aj spolu so značkou hodiniek Casio - veď o to aj šlo. Lebo niekedy stačí len povedať, že hodinky sú dobré. Tak, ako aj tento spot, ktorý s krátkou anotáciou uviedol portál ADWEEK.