Kremsa Digital: Je tu nový tool SMBee a ako zrýchliť biznisu pomocou AMP

Jednou z agentúr, ktoré sa sa aktívne podieľali na konferencii Digital Rulezz 2018 - The Gamechanger, bola aj Kremsa Digital. A tá sa teraz ešte v dozvukoch vracia k prezentácii SMBee nástroja i k prednáške o AMP technológii:

Vo svojom stánku prezentovali na 2 obrazovkách SMBee nástroj, ktorý v reálnom čase mapuje popularitu na sociálnych sieťach. Kto ste nestihli, môžete zistiť viac o tomto nástroji a skúšať ho jeden mesiac zadarmo.

Druhý príspevok Kremsy sa týka prednášky Petra Houzara z Google o AMP technológii, ktorá pri vyhľadávaní z mobilu preferuje práve AMP stránky. Ak ste o AMP ešte nepočuli a chcete zlepšiť pozície vašej stránky pri vyhľadávaní na mobiloch, krátky blog vás zorientujev tejto problematike.