Kto sú najlepší slovenskí marketéri?

Na základe vyjadrenia panelu 120 marketingových profesionálov sa medzi TOP 3 SK marketérov na strane zadávateľov reklamy dostali:

Dáša Juríková, Director Brand HUB − Slovenská sporiteľňa, Igor Tóth, CEO − O2 Slovakia a Branislav Brzula, Head of Marketing − Lidl Slovenská republika.

A medzi TOP 3 SK marketérov na strane agentúr sa dostali:

Martin Woska, Group Creative & Strategy Director – Triad Advertising, Michal Pastier, Creative Director, Co-founder - Darwin & the Machines a Peter Šebo, Founder & CDO PS:Digital.

Podrobnejšie rebríčky nájdete v blogu prieskumnej agentúry Go4insight.

Panel marketingových profesionálov (skrátene Panel marketérov) je otvorená platforma, do ktorej sa marketéri na strane zadávateľov reklamy môžu ešte stále prihlasovať, za čo dostanú kompletné výsledky z každej zo 4 vĺn ročne vopred ešte pred ich zverejnením. Panel marketérov je spoločný projekt platformy TheMarketers.biz (MARKETERS s.r.o.) a prieskumnej agentúry Go4insight. Je určený pre profesionálov a špecialistov z oblasti marketingu. Panel marketérov slúži ako platforma na kontinuálne exkluzívne prieskumy názorov a postojov medzi slovenskými marketérmi a zadávateľmi reklamy na rôzne témy.

img

Vizuál: www.go4insight.com

Zdroj: facebook.com; @go4insight