Mapovanie mysle a kreativita: 20 najlepších nástrojov v roku 2020

Mapovanie mysle (Mind Mapping) patrí medzi najobľúbenejšie techniky pri brainstormingoch či kreatívnych procesoch, počas ktorých sa tvoria nové nápady a myšlienky. Mapovanie dokáže zachytiť a vysvetliť vzťahy medzi nápadmi a konceptmi a dať ich do grafickej podoby vrátane grafov a diagramov. A práve tieto nástroje na mapovanie mysle umožňujú realizovať tento proces v jeho reálnom čase. Pozrite si výber tých najlepších aplikácií Mind Mapping na portáli Small Business Trends.

Ilustrácia: pixabay.com