Mark Ritson: Neškrtajte rozpočty a vynechajte koronavírus z vášho marketingu!

Spojili ste vašu komunikáciu počas karantény s koronavírusom? Tak by ste mali zabrzdiť a zamerať pozornosť na veci, o ktorých hovoril Mark Ritson na webinári Marketing v dobe koronavírusu. Na časovej osi vymedzil 3 obdobia − od koronakrízy, cez falošné predpovede, až po vonkajšiu recesiu: V prvom rozhorčene odsúdil neproduktívnu komunikáciu typu #spolutozvladneme. V druhom upozornil, že často verklíkovaný výrok, že svet už nebude nikdy taký, ako bol, je omyl. A v treťom poukázal na súvislosť, že čím viac firmy teraz investujú do značky, tým menej ich potom zasiahnu nepríjemné dopady recesie. Určite si toto skvelé zhrnutie webináru z portálu MJ prečítajte, Mark je totiž priamočiary marketér, ktorý jasnými a tvrdými slovami oddeľuje marketingové úrodné zrno od neproduktívnych pliev.

Foto na titulke: twitter.com