MARKETER!S News: Ktoré naše agentúry bodovali na Zlatom středníku + iné novinky

Naše agentúry sa kreatívne nestratili ani na súťaži Zlatý středník.

A ako vždy, prinášame aj pre tentokrát hojný prehľad kampaní, prác a ďalších agentúrnych aktivít priamo z postov agentúr bez mediálneho skreslenia:

Obrázok: @zlatystrednik; marketeris.sk