Marketing Punk o kríze v marketingu: Neplačme za mŕtvym CMO

Na prvý pohľad to vyzerá ako kríza v marketingu. Hromadné rušenie pozície CMO (Chief Marketing Officer) v mnohých spoločnostiach, jej nahradzovanie novými „pseudopozíciami“ s podivnými názvami či až dokonca s rozšírenými kompetenciami – to je najnovší trend v marketingových štruktúrach firiem, ktorý neunikol pozornosti Riša Marečka. A výsledkom je aktuálny blog, ktorého ambíciou je vrátiť všetkých manažérov, vrátane tých marketingový, späť na zem, lebo „jedným z dôvodov, prečo je marketing v kríze, je práve fakt, že nemá vplyv na všetky časti marketingového mixu.“ To je aj principiálna pointa blogu Marketing Punk-u.