Marketingový prieskum: Focus Group − čo to je, kedy sa používa a čo stojí?

Možno sa niekedy dostanete do situácie, kedy budete musieť siahnuť po vlastnom prieskume, lebo budete potrebovať viacej insightov o cieľovej skupine a jej postojoch k vybraným otázkam, alebo hľadáte tie správne motivátory, či problematické bariéry. V zásade sú 3 typy prieskumov: 1. Kvantitatívne (dotazníkové) prieskumy, ktoré odpovedajú na otázky typu „koľko?“. 2. Kvalitatívne prieskumy, medzi ktoré patria aj Focus Groups, dávajú odpovede na otázky typu „prečo?“ 3. Neuromarketingové prieskumy zase odhaľujú rekcie mozgu, ktoré sa nedajú verbálne popísať. A práve guide z portálu SMT vás dokonale zorientuje v tom, čo je FG, kedy sa používa, ale aj o nákladoch na ne, pričom na Slovensku sa metodologicky „poctivé“ dajú zrealizovať už aj za polovičné ceny.

Foto: pixabay.com; Gerd Altmann.