Meranie médií: Ako zamerať pozornosť na metriky pozornosti

Meranie médií dnes? Áno, meranie médií pravdepodobne nikdy nečelilo väčšiemu prevratu ako teraz. Dokonca aj televízne meranie, ktoré už desaťročia funguje prevažne na rovnakých základných princípoch, prechádza úpravami a prispôsobuje sa dobe streamovania. Pozrite si viac v článku od Patrícia Pecher z agentúry Mindshare.

Vizuá: Mindshare Slovakia