Mindshare blog: Porovnávacia reklama – jej minulosť a prítomnosť

Tak toto je majstrovský komunikačný segment, na ktorý treba mať „gule“. Najmä v našich končinách, kde konfrontáciu vnímame skôr ako agresiu než sebavedomé súperenie. Ale napriek tomu vám neublíži, ak sa zoznámite s históriou a legislatívnym rámcom tohto formátu reklamy. Výprava do sveta porovnávacej reklamy, ktorú vám v blogu sprostredkuje Juraj Baco z agentúry Mindshare je doplnená aj o najznámejšie porovnávacie reklamy, z ktorých vyberáme jednu za všetky.

Foto na titulke: pixabay.com; Gerd Altmann.