Mobile Marketing: Úlohy mobilných aplikácií v digitálnej transformácii

Digitálna transformácia je vždy založená na využití digitálnych technológií v biznise, ktoré ho následne zmenia. Jedným z hýbateľov transformácie a pilierom digitálnej prítomnosti sú mobilné aplikácie, ktoré v COVID dobe pomáhajú budovať komunitu zákazníkov, zvyšujú a zlepšujú frekvenciu kontaktu spotrebiteľov so značkou, čím zlepšujú aj ich vzťah a prepojenie s ňou. Tým, že appka je kanál na obojsmernú komunikáciu, má dosah nielen na šírenie marketingových ponúk, ale aj v mapovaní bariér, s ktorými sa zákazníci v reálnom čase so značkou podelia a ich následnej eliminácii. Viac o tom, aké miesto majú mobilné appky v dnešnom marketingu, nájdete v zdanlivo nenápadnom ale dôležitom blogu na portáli B2C.

Foto: pixabay.com; Free-Photos