Najčastejšie nedostatky firemných blogov a online magazínov (3. časť)

Záverečná tretia časť seriálu o nedostatkoch firemných blogov a magazínov sa tentokrát sústreďuje na okolie obsahu. Patrik Vavrovič z agentúry ContentFruiter v nej venuje pozornosť najmä tzv. CTA prvkom (call-to-action) – teda prvkom, ktoré majú používateľa smerovať k nejakej ďalšej akcii na webe, na spätné odkazy či uvádzanie zdrojov. Kým v prvej časti blogového seriálu sa Patrik viac zameral na chyby obsahových sekcií v rámci webstránok, v tej druhej bližšie rozobral časté pochybenia, ktorých sa dopúšťajú autori priamo vo svojich článkoch. Užitočný, ba až povinný seriál pre všetkých, ktorí sa zaoberajú content marektingom.

Ilustrácia: ContentFruiter