Neuromarketing: 67 spôsobov, ktoré môžu vylepšiť váš biznis

Čo myslíte, je dvojzmysel v komunikácii produktu užitočný? Alebo prvá cena, ktorú má zákazník vidieť, má byť nižšia alebo vyššia? A ako je to s vysokou frekvenciou reklám, môžu zvýšiť alebo znížiť pravdepodobnosť nákupu vašich zákazníkov? Kompletná encyklopédia obsahuje aj ďalších 64 marketingových periel vplývajúcich na myseľ a rozhodovanie spotrebiteľov s popísaným dopadom na marketing. To, čo zostavil Roger Dooley, vydá na jedno samostatné hodinové štúdium, ale prečo nie, keď sa to naozaj oplatí. Odporúčame.