Neuromarketing a facial coding: Rovnaký výraz tváre má vo svete rôzny význam

V kódovaní výrazu tváre je všetko inak. Ak máte aktivity v zahraničí, alebo riešite facial coding, potom vedzte, že padol ustálený názor Pavla Ekmana (priekopníka v oblasti interpretovania výrazov tváre v rokoch 1950-1970),ktorý tvrdil, že význam výrazov tváre je v mnohých kultúrach podobný. Ale mýlil sa! Existujú rozdiely, lebo jednotlivé kultúry spracúvajú podnety z jednotlivých častí tváre s inou prioritou a teda vyvolávajú u nich rôzne emócie. Prečítajte si stručnú anotáciu objavu, ktorú priniesol portál NeurscienceMarketing aj so strohým komentárom.