Neuromarketing v praxi: Ako vníma mozog vínne etikety?

Alebo aj ako výskum zabránil failu. Ako to už býva, pri tvorbe etikiet a celkového dizajnu fľaše sa zvyknú tvorcovia umelecky odlíšiť od iných, čo považujú za dobrý nápad. Ale ako takúto kreativitu vníma mozog spotrebiteľa? Na to sa pozreli v Chilania a urobili výskum na 4 cieľových trhoch. Pôvodná decentná etiketa bola nahradená výraznejšou, prémiovo pôsobiacou, vrátane výraznejšieho písma. Výskum zisťoval emocionálne vplyvy etikety na fľašiach, vnímanie hodnoty a schopnosť upútať pozornosť. A čo priniesli výsledky?

stará a nová etiketa

Zistenia hovorili o lepšom emocionálnom vnímaní pôvodnej etikety, o jej vyššej prémiovosti, aj o jej lepšej schopnosti upútať pozornosť. V článku nájdete aj 5 ponaučení, ako to, že zaoblené písma vzbudzujú viac dobrých pocitov, pričom ručne písané písmená sú ťažšie čitateľné, kvalitnejší materiál etikety navodzoval vyššiu kvalitu, pravosť, aj cenu vína, neleštený a nenatieraný papier na etikete svojou drsnosťou vyvolával silnejší hmatový zážitok a zelená na fľaši navádza na prírodnosť a envoromentálnu šetrnosť. A ako zareagovali dizajnéri na svoj pokus, to už sa dočítate priamo v anotácii neurovýskumu, na ktorú upozornil Roger Dooley, lebo nie vždy je totálna zmena dobrý nápad.