Neuromarketing: Viete, že interaktívnym digitálnym billboardom patrí budúcnosť?

A tu sú argumenty, ktoré tomu nasvedčujú a ktoré by mali marketéri vedieť. Digitálne billboardy (DOOH) sú napríklad až 8x účinnejšie ako billboardy statické, pričom interaktívne digitálne billboardy sú 3,3x účinnejšie ako DOOH s plným pohybom. Vyplýva z posledného neuromarketingového výskumu firiem Ocean a NeuroInsight a čaro tejto vyššej efektivity je v tom, že informácie sa kódujú v dlhodobej pamäti a medzi zapamätaným obsahom a správaním je pozitívna korelácia. Podrobnejšie zhodnotenie výsledkov tohto výskumu nájdete v tejto štúdii priamo na portáli campaign.