Nová reklama Nikon: Všetko začína detailom

Nikon v novej reklame Everything Starts With a Detail zaostruje na benefity svojho produktu a praktický dopad dopovedá printmi, že aj láska, aj dobrodružstvo, aj sny začínajú detailom, ktorý postrehneme. A to už sa týka aj spotrebiteľa.

Foto: adsofbrands.net; Nikon / La Chose, Paris, France