Online marketing: Ako rozdeľovať rozpočet podľa cieľov? [Google Ads stratégia]

Jednou z vecí, ktoré by mal mať pod kontrolou zadávateľ reklamy, je celkový rozpočet na online aktivity. Ale aby tak mohol urobiť, mal by si zosumarizovať nielen hlavný, ale aj čiastkové ciele, ktoré môže online pomôcť naplniť. Keďže ide o komplexnú vec, nezaškodí hlbší ponor do témy, ktorý ponúka blog agentúry Performics.

Foto: www.performics.com.